Hero Image

Projekt Digitalna umjetnost u Hrvatskoj 1968. – 1984. Tehničkog muzeja Nikola Tesla uključuje izložbu i knjigu autora Darka Fritza (hrvatsko izdanje ISBN 978-953-6568-75-8, nakladnik TMNT, 2020.; englesko izdanje ISBN 978–953–6568–89–5, nakladnik TMNT, 2022.) te mrežnu stranicu. Mrežna stranica predstavlja skraćene verzije tekstova i uži odabir reprodukcija izložaka i ilustracija iz knjige u uredničkom i kustoskom odabiru Darka Fritza.

Razlozi za obradu teme o ranoj digitalnoj umjetnosti u Hrvatskoj u Tehničkom muzeju Nikola Tesla brojni su. Jedno je od programskih usmjerenja Muzeja "interdisciplinarnost–znanost i umjetnost", što je jedna od bitnih značajki digitalne umjetnosti predstavljene u ovoj knjizi. Naime, rana digitalna umjetnost nastaje u znanstvenim institucijama i na sveučilištima, a mnogi njezini protagonisti bili su znanstvenici ili inženjeri koji su imali pristup tada ekskluzivnoj tehnologiji te su, motivirani njezinim mogućnostima, iz znatiželje ili potaknuti znanstvenim konceptima i umjetničkim impulsima, počeli stvarati umjetnička djela. Vremenski okvir rane digitalne umjetnosti u Hrvatskoj u ovom je projektu omeđen amblematskim godinama: revolucionarnom 1968., kada je održana i prva izložba digitalne umjetnosti, i orvelijanskom 1984.

Kulturna klima u Zagrebu koja se, među ostalim, manifestirala u nizu međunarodnih izložaba i pokretu Novih tendencija (NT), od 1961. do 1978., potaknula je "iniciranje, prvu produkciju, prezentaciju, izlaganje, kritiku i teoriju domaće digitalne umjetnosti, kao i njezinu prisutnost u svjetskim mrežama digitalne umjetnosti i drugdje od 1968." (Darko Fritz). Nadalje, prema Fritzu, važno je istaknuti i ideje Matka Meštrovića o sintezi znanosti i umjetnosti u okviru "scijentifikacije humanističkih disciplina i umjetnosti kao dijela dugoročnog (utopijskog) procesa sveopće scijentifikacije svih ljudskih djelovanja (...) započevši aproprijacijom znanstvenih metoda kao što su istraživanje i eksperiment".

Jedan od inicijatora osnivanja Tehničkog muzeja, prof. Božo Težak, aktivno je sudjelovao u programima Novih tendencija, a vjerujem da je njegova zasluga što je 1969., u prostoru ISIP-a (Internacionalne stalne izložbe publikacija) u Tehničkom muzeju održana izložba publikacija u sklopu programa tendencija 4. Izložba tendencije 5 održala se 1973. i u prostorima Tehničkoga muzeja, a jedan njezin segment odnosio se na "kompjutere i vizualna istraživanja".

Imajući u vidu profil muzeja koji producira program, autor projekta Darko Fritz prilagođava svoj pristup temi, obrađujući, osim umjetničkog, tehnički aspekt radova i tehnološki kontekst njihova nastanka te društvene i ekonomske okolnosti informatizacije u Hrvatskoj 1960-ih i 1970-ih godina.

Izložba obuhvaća predmete iz zbirke računalne tehnike Tehničkog muzeja Nikola Tesla, među ostalim upravo one na kojima su radili pioniri digitalne umjetnosti u Hrvatskoj.

Markita Franulić