Hero Image

Suvremeni dom jednostavnije je stvoriti. No prethodno je potrebno načiniti veliki napor–zaboraviti sve ono što postoji. I početi sa dvije male istine:
Čovjek.
Stroj.
Čovjek–to je biće sa željom životne radosti.
Stroj–to je sredstvo što služi čovjeku za ostvarivanje tog životnog cilja.1

Tim riječima arhitekt i teoretičar arhitekture Andrija Mutnjaković (1929.) započinje opis svog projekta Domobil2 (1964.), stambene kuće s pokretnim krovom koji se otvara poput cvijeta. Ta stambena kuća, nažalost, nije izgrađena u Hollywoodu, iako je autor predložio ostvarivu konstrukciju izvedivu tehnologijom toga vremena, sredine 1960-ih.

Dalje u opisu projekta, u maniri manifesta avangardne umjetnosti, autor piše:

U stroju-automobilu se vozimo.
U stroju-brodu plovimo.
U stroju-podmornici ronimo.
U stroju-avionu letimo.
U stroju-raketi lebdimo.
U stroju-kući stanujemo.
I to je sve.
Život time neće postati neljudski.
Ona snaga duha koja je humanizirala sve strojeve humanizirati će i kuću-stroj.3

S obzirom na afirmativni odnos spram tehnologije i razmatranja njezine emancipacijske uloge u arhitekturi (koja bi mogla savladati i silu gravitacije, Kokonplan, 1981.), ne iznenađuje da je Mutnjaković u svom radu upotrebljavao i digitalne tehnologije. Počeo ih je primjenjivati 1969., za trodimenzionalno oblikovanje objekata koji su izvedeni u trajnim materijalima, u okvirima hrvatske arhitekture vjerojatno prvi, a u svjetskim među prvima. Mutnjaković je izuzetno produktivan i svestran autor, bavi se projektiranjem, teorijskim i povijesnim istraživanjima te scenografijom.4

Diplomirao je 1954. na Arhitektonskom odjelu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završetka studija radio je kao suradnik Drage Galića, Lavoslava Horvata i Marijana Haberlea, a od 1957. do 1960. pohađao je poslijediplomski studij u Državnoj majstorskoj radionici za arhitekturu Drage Iblera, pri Likovnoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Na osnovi dotadašnjega rada Savjet za kulturu i nauku Hrvatske priznaje mu 1961. godine status umjetnika, od kada i obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost. Objavio je brojne knjige s područja arhitekture (među kojima su Endemska arhitektura, 1987., Tercijarni grad, 1988., Kinetička arhitektura, 1995.) i povijesti arhitekture (npr. Ranorenesansni grad, 1991., Sretan grad, 1993., Arhitekt Lucijan Vranjanin, 2003.). Bavi se i publicističkim i društvenim djelovanjem u promicanju arhitektonskog stvaralaštva. Djeluje kao predavač na Radničkom sveučilištu u Zagrebu, kao višegodišnji član uredništva stručnih publikacija (Čovjek i prostor, Arhitektura, Arhitektura i urbanizam), kao predsjednik Savjeta izdavačke djelatnosti Društva arhitekata Hrvatske i osnivač biblioteke Architectonica Croatica HAZU. Također djeluje kao član predsjedništva Udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske (ULUPUH), Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) te je inicijator formiranja Zajednice umjetnika Hrvatske i Zagrebačkog salona, čiji je predsjednik bio u dva mandata. Za svoj rad primio je nekoliko nagrada i priznanja, među kojima su nagrada Zagrebačkog salona (1968.), Grand prix X. Biennala Slavonaca (1985.), godišnja republička nagrada za arhitekturu Vladimir Nazor (1991.), godišnja nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata za arhitekturu Viktor Kovačić i nagrada za životno djelo Vladimir Nazor (2004.), te odlikovanja Zasluge za narod sa srebrnim vijencem i Reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića (1998.). Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti–HAZU (od 2004.), Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja" i Matice Hrvatske.

Mutnjakovićevi radovi izlagani su na nekoliko samostalnih izložaba (Polazne pretpostavke, Galerija Studentskog centra, Zagreb, 1969.; Angažirana arhitektura, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1975., i dr.), više od 50 grupnih izložaba (La Biennale di Venezia, 1991. i brojne druge) i publicirani u više časopisa u zemlji i inozemstvu, te su ocijenjeni od brojnih međunarodnih povjesničara umjetnosti i arhitekture.

Svoj izuzetno bogat opus arhitektonskih i urbanističkih projekata, koji je popraćen teorijskim obrazloženjima, autor sam sistematizira kroz četiri teme, problemske grupe. Među brojnim projektima koje je svrstao pod svaku temu naći ćemo i poneki ostvareni projekt koji je diskretno, no nama znakovito, upotrebljavao rane digitalne tehnologije. Stoga ćemo navesti sve četiri teme, ali posvetiti pažnju tek onim projektima koji su nam ovdje u fokusu.

Tema s kojom ćemo započeti jesu Analize i projektantska rješenja obnove i revitalizacije graditeljske baštine s naglaskom na realizaciju faksimila tamo gdje je to moguće, uz aplikaciju suvremenog izraza temeljenog na autohtonoj kvaliteti grada ili zgrade. Između ostalih projekata, Mutnjaković je započeo obnovu i revitalizaciju Stare gradske vijećnice (1720.–1911.) u Zagrebu, koja se odvila u nekoliko faza od 1968. do1975. Izvedeni su rekonstrukcija i spajanje dviju susjednih zgrada na Gornjem gradu, u najstarijoj povijesnoj jezgri Zagreba. Tijekom izvedbe projekta naručitelj, Grad Zagreb, mijenjao je namjene prostora i dvorana, što se nastavilo i poslije 1975.

U originalnom Mutnjakovićevu oblikovanju danas su sačuvane tri dvorane, kojima se gradski zastupnici i dalje koriste, no s drugim namjenama od onih za koje ih je on projektirao. Prvobitna namjena tih dvorana bila je za sastanke triju gradskih vijeća: Privrednoga, Kulturno-prosvjetnog i Socijalno-zdravstvenog, po čemu su dvorane i nazvane, najprije u idejnom planu pa 1970. u izvedbenom projektu. Funkcija dvorana inspirirala je Mutnjakovića za oblikovanje interijera i izbor materijala. Ostvaren je total-design u vrhunskoj zanatskoj izvedbi grupe obrtnika koji su inače bili u republičkoj službi. Dizajniran je sav namještaj, kao i svi ostali dijelovi interijera sve do najsitnijeg detalja. Stropovi triju dvorana oblikovani su trodimenzionalno, elipsastih oblika nalik na valove, i izvedeni u bojenom poliesteru. Svaki strop i svaka dvorana dizajnirani su zasebno, no po sličnim principima, uspostavljajući vizualni sustav upečatljiva dojma. U oblikovanju stropova tih dvorana upotrijebljene su digitalne tehnologije. U dostupnim dokumentima5 nalazimo opisne programe i računalne ispise tih programa, kao i ploterske crteže koji su poslužili za izvedbu stropova. "Glavne krivulje dobivene su prema jednadžbi hiperelipsa."6 Razmaci između susjednih krivulja su u progresivnom odnosu 1 : 1,1. Na digitalnim tlocrtima dizajna stropova dvorana naznačeni su presjeci, koji su ispisani ploterom na standardne papire za plotanje (u roli s perforacijama). Ti digitalni ispisi uvećani su na kartone u pravome mjerilu (šablone), koji su služili kao pomoćno sredstvo za finalnu izvedbu u valovito savijenom poliesteru.7 Dvorane su različitih dimenzija, a svaki je strop nova interpretacija kružnih valovitih oblika. Izvori svjetla na stropu skriveni su od očiju posjetitelja i daju posebnu dinamiku cijelom prostoru, ponekad u kombinaciji s prirodnim svjetlom koje dopire s prozora. Arhitektonski izvedbeni projekt za ove tri dvorane službeno je predan u travnju 1970., a uz nacrte stropa (napravljene prema digitalnim nacrtima) uključuje i detaljne tehničke prikaze sustava rasvjete stropa i brojne druge nacrte za tri cjelovite dvorane. Kako su nacrti iscrtavani ručno, za što je potrebno mnogo vremena, nameće se datiranje oblikovanja tih triju dvorana i digitalnog oblikovanja stropova u 1969. godinu.

Privredno vijeće (danas Dvorana B) najveća je od triju dvorana za posebna gradska vijeća, no i dalje je to relativno malen i intiman prostor u kojem je smješten maksimalni broj stolica, koje su, zbog ekonomizacije prostora, na rasklapanje. Dvorana je pravokutnog tlocrta 8 x 14 metara, ukupne površine 110 m^2^ i visine 412 cm te je spuštena valovitim stropom za 70 cm. Izuzev spektakularnog stropa izvedenog u poliesteru, u interijeru dominira drvo kao materijal. Gornji dio svih zidova dvorane sačinjen je od drvenog reljefa kojim se ritmično permutiraju drvene kugle sličnih veličina u gustom rasteru.8 Ta upečatljiva vizualna horizontala provlači se kroz cijeli prostor, prekinuta je samo prozorskim okvirima, dok je proširena na cijelu visinu prostorije preko reljefa apliciranog na vratima.9 U tim su reljefima primijenjene modularne permutacije osnovnih geometrijskih oblika, često zastupljene u estetici Novih tendencija, kojima je postignut dinamičan, valovit ritam, na koji dodatno utječu osvjetljenje i kretanje promatrača. U dvoranu se ulazi iz prostora uređenog u neoklasičnom stilu u paleti neutralnih pastelnih boja, koji je također oblikovao Mutnjaković. Vratna krila s te strane dvorane slijede neoklasični stil dvorane. Vrata sa svake strane oblikovana su u dva posve različita stila i usklađena s oblikovanjem pripadnih interijera kada su zatvorena. Kada su otvorena, ona otvaraju dijalog dvaju stilova, modernističkoga i neoklasičnoga, koncepta koji je primijenjen na cjelokupnu rekonstrukciju Stare gradske vijećnice.

U interijeru dvorane Kulturno-prosvjetnog vijeća (danas Dvorana C) oblikovanje stropa slijedi slične principe oblikovanja, no u drugim oblicima i bojama. U sve tri dvorane primijenjen je isti princip ostvarivanja horizontale koja se provlači kroza sve zidove, ispod valovitog stropa od poliestera, ali s različitim materijalima. Uz posvuda prisutno drvo, ovdje je ta horizontala izvedena na svim zidovima obloženim kožnatim modulima ukupne visine 161 cm. Modul je kvadratni pano (32 x 32 x 5 cm) obložen digitalnom grafikom otisnutom tehnikom suhog tiska na koži svjetlosmeđe boje, dakle u plitkom reljefu bez boje. Svako od vratnih krila obloženo je istim materijalom.10 Za razliku od oblikovanja u Privrednom vijeću, gdje su na drvenom reljefu primijenjene dinamičke varijable istog motiva, u Kulturno-prosvjetnom vijeću primijenjena je estetika repeticije istog motiva, ostvarenog u materijalu kože. Svjetlo s refleksijama na materijalu opet igra ulogu u percepciji diskretnog prikaza digitalne grafike u plitkom reljefu utisnutom u kožu.

Za horizontalu Socijalno-zdravstvenog vijeća (danas Dvorana D) upotrijebljen je raster okruglih keramičkih pločica duž drvenih zidova.11 Na bijelim pločicama nalaze se slični, no varijabilni plavi digitalni crteži izvedeni u tankoj liniji. "Grafika se temelji na jednostavnom algoritmu distribucije određenog broja elipsi između dviju krivulja, npr. između kružnice i spirale."12 Mijenjanjem parametara nosećih krivulja dobiveni su različiti crteži primjenom istog algoritma. "Crtež počinje u matematičkoj početnoj točki (sredini desno) i dodaje elipse u matematički pozitivnom smjeru (suprotno od kazaljke na satu). Pločice su u sitotisku napravljene u obje verzije tako da u dvorani vidimo segmente u oba smjera–pozitivnoj i negativnoj rotaciji a početna točka je na pločicama uvijek u sredini gore."13 Prema Mutnjakovićevoj ideji keramičke pločice izveo je umjetnički keramičar Hanibal Salvaro,14 a sama izvedba prostora bila je 1971. ili 1972. Uloga Tomislava Mikulića u izvedbi bila je vezana uz programiranje na računalu IBM 1130 i izradu crteža preko računala IBM 1627 na ploteru Calcomp 565, što je ostvareno na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Zbog štednje posebnog papira za plotanje,15 faze crteža ispisivane su ponovno na iste papire pa snimane fotokamerom.16 Na kraju su sve faze razvoja motiva grafike otisnute sitotiskom plavom bojom na bijele keramičke pločice, čija se površina sjaji prozirnom keramičkom glazurom.17

U revitalizaciji Stare gradske vijećnice planirana je i nova multimedijska dvorana.18 Početkom 1970-ih izveden je niz zahoda u prizemlju tadašnjeg atrija zgrade, predviđajući veći broj posjetitelja programa buduće dvorane. Na keramičkim pločicama i na vratima zahoda aplicirane su digitalne grafike. Od izvedbe dvorane odustalo se kada je počela izgradnja Koncertne dvorane "Vatroslav Lisinski" (koja je otvorena 1973.). Taj cijeli niz zahoda srušen je u naknadnoj rekonstrukciji zgrade i atrija.

Sljedeća digitalna grafika u interijeru Stare gradske vijećnice aplicirana je u idućoj fazi renovacije 1973., na vratnim krilima na ulazu u dvije Vjenčane dvorane na 2. katu, kada su te dvorane i izvedene u Mutnjakovićevu totalnom dizajnu. Grafike su otisnute bijelom bojom sitotiskom na zelenom kartonu koji je pričvršćen na vratno krilo i laminiran. Ta su vrata uklonjena prilikom naknadne renovacije, a o procesu oblikovanja možemo saznati preko ploterskih ispisa i programa te prototipa otiska na kartonu veličine 225 x 127 cm. No u prostorijama dviju bivših Vjenčanih dvorana na drugom katu danas od Mutnjakovićeva oblikovanja interijera još možemo vidjeti stropove. Izvedeni su u reljefnim pravokutnicima, čije su kompozicije također digitalno oblikovane primjenjujući progresivni odnos sljedeće linije kvadrata uvećanog za 10%. Oba stropa izvedena su u zasebnim kombinacijama pastelnih boja. U dvoranama i hodniku između njih, smještene u ormariće ispod prozora, nalaze se metalne rešetke za ventilaciju, koje su također digitalno oblikovane 1973.

Sljedeća tema Mutnjakovićeve sistematizacije vlastitog rada jest Izučavanje reafirmacije nacionalne ili regionalne arhitekture u suvremenom arhitektonskom izrazu kao bitnog faktora razotuđenja ličnosti u prevladavajućem bezličnom ambijentu suvremenog grada. Tu je svrstano nekoliko neostvarenih projekata i devet ostvarenih, među kojima je i Nacionalna i sveučilišna biblioteka Kosova u Prištini (1971.–1982.). Projekt je inspiriran refleksijama bizantske arhitekture u katoličkoj, pravoslavnoj i islamskoj arhitekturi, čime je stvoren osnovni modul zgrade, koji je ujedno i vizualni znak: kubus s polukupolom. Rem Koolhaas govori o projektu: "Inspirirana hamamom iz Prizrena (1563.), jedna je od prvih zgrada koja je preoblikovala odnose s tradicionalnom arhitekturom. Ideja o slobodnom okupljanju mnoštva volumena, njihovu autonomnom organiziranju i osvjetljavanju, čini ovu zgradu lako prepoznatljivim orijentirom."19 Modernistički modularni pristup elementima zgrade (poput stroja) više je nego očit, no ovdje primijenjen u vizualno bogatoj verziji. U našem fokusu na digitalno, spomenut ćemo da je u programu zgrade na petom katu, uz Referalni centar, predviđena i prostorija označena kao Kompjuterska obrada. Digitalna tehnologija upotrijebljena je pri oblikovanju obloga stijenki zida Velike predavaonice (1979.). Osnovni znak zgrade, kubus s polukupolom, nalazi se u svim elementima zgrade, a njegov dvodimenzionalni prikaz u tlocrtnom prikazu jest kružnica u kvadratu. Taj dvodimenzionalni znak računalom je variran i permutiran u četiri kompleksne slike, koje su poslužile za oblikovanje zidnih stijenki, izvedenih u drvu.

Sljedeća je autorova tema sistematizacije rada Istraživanje primjene kinetičkih faktora u formiranju zgrade i grada, kako bi dosadašnja statična arhitektura poprimila mobilna svojstva i time se komunikativno saživjela s čovjekom. U tim projektima primjenjuje rezultate teorijskih i praktičnih istraživanja utjecaja kinetičkih čimbenika na oblikovanje građevina i gradova, među koje je uvršten i u uvodu spomenuti projekt Domobil iz 1964. Još jedan neostvareni projekt koji ćemo ovdje razmotriti jest Najljepša kuća na svijetu20 (1989.) projektirana za međunarodni natječaj za stambenu kuću u Reggio Emiliji u Italiji. Kuća je zamišljena kao paviljon s pokretnim krovom. Krov dinamizira prostor otvaranjem metalnih krovnih površina odjednom, poput cvijeta koji otvara i zatvara latice, ili djelomično, u raznim konfiguracijama koje ostvaruju arhitektonski program vile za život i odmor. Pokretanje krova aktivira se senzorima ili programom, a provodi hidrauličnim sustavom koji pokreće sunčana energija. Digitalna tehnologija upotrijebljena je za studij ovalnih formi tlocrta, od kojih je jedna i odabrana. "Proporcionalni sistem osi temelji se na po Vitruviju prenijetim Pitagorinim proporcijama 3:4:5 i analognim istraživanjima proporcija, krivulja i prostora renesansnih arhitekata."21 U objašnjenju projekta autor navodi:

Koncepcija zgrade kao stroja nametnula je adekvatna energetska i tehnološka istraživanja sa željom stvaranja autonomnog sistema, programiranog prema sadašnjim i neposredno najavljenim inovacijama (...). Post-građevinska arhitektura je arhitektura koncipirana na sistemu stroja. Komunikativnog stroja sposobnog da udovolji čovjekovim potrebama za podatnim prostorom. Svoje osnove ona nalazi u dvomilenijskom shvaćanju stroja kao vrste arhitekture. Svoju perspektivu ona nalazi u prognoziranim kategorijama post-industrijskog društva. Postoji realna mogućnost da takova arhitektura, slična Ornitotteru22 i ectoplasu,23 ponovo renesansno inicira daljnje puteve arhitektonske spoznaje.24

Mutnjakovićeva tema sistematizacije svog rada jest i Poticanje primjene bioničkih zakonitosti u funkciji arhitekture i urbanizma kao pozitivne alternative apstraktnom shematizmu zgrada i prostora suvremenog grada. Ovdje je uvrstio i Gradsko kazalište Trešnja u Zagrebu (1964.–1999.). Fasada zgrade je pikselizirana slika, gdje su kao pikseli upotrijebljene keramičke pločice raznih žarkih boja koje su računalom odabrane i raspoređene te time odredile vizualnu kompoziciju. Fasada je ostvarena u završnoj fazi izvedbe kazališne zgrade.


 1. Andrija Mutnjaković, "Domobil", Kinetička arhitektura, Architectonica Croatica, Zagreb, 1996., str. 76. 

 2. Single-family residences Mount Olympus Housing Project, Hollywood / Obiteljska kuća Mt. Olympus, Hollywood, 1964. 

 3. Andrija Mutnjaković, "Domobil", Kinetička arhitektura, Architectonica Croatica, Zagreb, 1996., str. 84. 

 4. Dijelovi životopisa preuzeti su iz dva izvora: "Mutnjaković, Andrija", Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2020. Pristupljeno 17. 9. 2020. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42606 i "Akademik Andrija Mutnjaković", Članovi HAZU, mrežna stranica HAZU, Zagreb, http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/a_mutnjakovic, pristupljeno 17. 9. 2020. 

 5. Stara gradska vijećnica, kompjutersko oblikovanje prostora dvorana, nedatirano, 2 str. Kao autor naveden je Andrija Mutnjaković, a kao suautori Stanko Žepić i Petar Mačašović (program), Hanibal Salvaro (keramika) i izdvojeno Hrvoje Sarić (SRF camera 360). Vjerojatno je Žepićevo ime pogrešno navedeno, jer je Alfred Žepić, između ostaloga, od 1963. predavao Nacrtnu geometriju, a od 1967. kolegij Elektronička računala na ETF-u. Arhiv Andrija Mutnjaković. 

 6. Ibid

 7. Dio izvedbe s ploterskim ispisima i šablonama malo je olakšan time što su stropovi simetrični, pa su morali izvesti samo jednu stranu i potom je zrcalno ponoviti u trajnome materijalu. 

 8. Drveni moduli, na kojima je tokarena po jedna kruškolika kugla, kvadratnog su tlocrta 9,7 x 9,7 cm, dok su kugle promjera od 6 do 9 cm. Reljef je visine 165 cm, sa 17 modula. 

 9. Svako krilo je u rasteru 8 x 3 modula, ukupno 8 x 6 modula kada se vrata zatvore. U dvorani su dvoja vrata. 

 10. Svako krilo je u rasteru 8 x 3 modula, ukupno 8 x 6 modula kada se vrata zatvore. U dvorani su dvoja vrata. 

 11. Svaki krug od keramike je promjera 14,5 cm, a ukupna visina 9 modula je 161 cm. Na vratima je raster od 15 x 6 pločica (po 3 na svakom vratnom krilu). Bijele keramičke pločice s plavim crtežima prekrivene su drvenim okvirom (maskom) s kružnim izrezima. 

 12. Tomislav Mikulić, e-mail korespondencija s autorom, 4. svibnja 2020. 

 13. Ibid

 14. Vidi fusnotu 5 i izvedbeni projekt iz travnja 1970. 

 15. Papir s perforacijama, u roli, bio je američke proizvodnje Calcomp, kao i ploter. 

 16. Grupe po šest ispisa ploterom na papiru snimane su fotokamerom. Salvaro je snimao fotokamerom DLR (Dual lens reflex), koja upotrebljava rolu 120 filma, na koju stane 12 slika veličine 57 x 57 mm. Grafički filmovi koji su upotrebljeni za sitotisak korišteni su i zrcalno, za postizanje dvaju smjerova gibanja i dvostruko većeg broja motiva. 

 17. Mutnjakovićeva ideja bila je da se izvedu okrugle pločice, kako je i napravljen prototip. No od te se ideje odustalo zbog troškova, pa su konačno upotrijebljene standardne kvadratične pločice, naknadno prekrivene drvenim okvirom s kružnim izrezom. 

 18. Za kazališne predstave i koncerte. 

 19. Rem Koolhaas, Fundamentals Catalogue, La Biennale di Venezia, 14. Mostra Internationale di Architectura, 1991. Prijevod na hrvatski: Darko Fritz. 

 20. La casa più bella del mondo. 

 21. Andrija Mutnjaković, "Ornitottero", Kinetička arhitektura, Architectonica Croatica, Zagreb, 1996., str. 121. 

 22. Letjelica koju je oblikovao Leonardo da Vinci. 

 23. Ektoplazma: Protoplazma (proto- + -plazma), živa tvar stanice. Sastoji se od jezgre i citoplazme. Protoplazma je izvana obavijena plazmatskom membranom, a u biljaka, gljiva i bakterija još i čvrstom staničnom stijenkom. U većine biljnih stanica veći dio njihova volumena ne čini protoplazma nego velika vakuola obavijena membranom (tonoplast). U stanicama nekih eukariota citoplazmatski se dio protoplazme običavao dijeliti na vanjski sloj ektoplazmu i unutarnji sloj endoplazmu. Ektoplazma je gusta, homogena i prozirna, za razliku od granulozne endoplazme, od koje se razlikuje i po fizikalno-kemijskim svojstvima. Naziv protoplazma uveden je u 19. st.; u modernoj biologiji rijetko se primjenjuje, jer je zahvaljujući suvremenim metodama nekadašnju nejasnu predodžbu o želatinoznoj živoj staničnoj tvari zamijenila jasnija slika o finoj građi jezgre i citoplazme (od mikroskopske do molekularne razine). "Protoplazma", Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 17. 9. 2020. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50769 

 24. Andrija Mutnjaković, "Ornittottero", Kinetička arhitektura, Architectonica Croatica, Zagreb, 1996., str. 128.